VTA Tiltaket

VTA, varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som har fått innvilget varig uførepensjon. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, hvilket betyr at det er muligheter for å gi et livslangt tilbud. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.

 

VTA-tiltaket tilbys personer som har behov for ekstra tilrettelegging, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV og deres rutiner for oppfølging.

 

OPT AS samarbeider med ordinære bedrifter og organisasjoner i Oslo, for å kunne tilby arbeidstakerne et så godt tilbud som mulig. Vi tilbyr ekstern arbeidstrening for arbeidstakerne. 

 

Vi utarbeider individuelle planer, i samarbeid med arbeidstakerne. Det er kontinuerlig et nært samarbeid mellom arbeidsplass og foresatte/ bolig. 

 

Du søker om plass gjennom ditt NAV kontor. OPT AS tilbyr hospitering for for å prøve ut om Balder kan være en fremtidig arbeidsplass. Ta kontakt med oss om du vil komme på besøk.