Om Balder Tekstil

Historien


Det hele startet i 1986, og frem til 1996, var verkstedet i Balders gate 9 en avdeling av Holmenkollen Dagsenter. Det var et arbeidstilbud innen tekstil for utviklingshemmede i Oslo.

Balder Tekstil AS ble stiftet som et arbeidssamvirke i offentlig virksomhet (ASVO) 9. desember 1996 med oppstart 1. mars 1997.

I januar 2020 fusjonerte Balder Tekstil AS og Gamle Oslo Tre og Tekstil AS med Oslo Produksjon & Tjenester AS. Vi er nå en bedrift med et stort spekter av tjenester og produkter.

OPT AS, avdeling Balder Tekstil gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med nedsatt arbeidsevne. Oslo kommune eier 100% av aksjene. 

VTA Tiltaket


VTA, varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som har fått innvilget varig uførepensjon. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, hvilket betyr at det er muligheter for å gi et livslangt tilbud. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.

Les mer.