Om Balder Tekstil AS

Historien


Balder Tekstil AS feiret 30 års jubileum i 2016!

 

Det hele startet i 1986. Fra det året og frem til 1996, var verkstedet i Balders gate 9 en avdeling av Holmenkollen Dagsenter og ga utviklingshemmede i Oslo et arbeidstilbud innen tekstil. Balder Tekstil AS ble stiftet som et arbeidssamvirke i offentlig virksomhet (ASVO) 9. desember 1996 med oppstart 1. mars 1997. Balder Tekstil AS er i dag en Vekstbedrift hvor Oslo kommune eier 100% av aksjene. 

VTA Tiltaket


VTA, varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som har fått innvilget varig uførepensjon. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, hvilket betyr at det er muligheter for å gi et livslangt tilbud. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.

Les mer.

Rapporter mm.

Download
Årsrapport 2018
Balder Tekstil AS Årsrapport 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 7.2 MB
Download
Årsrapport 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 9.1 MB
Download
Årsrapport 2016.pdf
Adobe Acrobat Document 3.4 MB
Download
Årsrapport 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB
Download
Strategisk plan 2016 til 2020.pdf
Adobe Acrobat Document 739.3 KB